Att använda kvävgas

Kvävgas kallas även för nitrogen och har beteckningen N2. Den luft som alla andas in innehåller både syrgas, det vill säga oxygen som har beteckningen O2, och kvävgas. När man särar på dessa två ämnen kan man utvinna kvävgas till att pumpa upp bildäck. Nitrogen är inte alls farligt, utan tvärtom ingår gasen helt naturlig i luften. Man bör dock inte använda sig av denna gas i slutna utrymmen, då man behöver syre där vilket inte finns i kvävgas. Till skillnad från jordbrukets kväve som ger en dålig miljöpåverkan har inte kvävgas samma negativa effekter. Nitrogen, som bland annat utvinns för att fylla bildäck, är tvärtom helt ofarlig för miljön.

Kvävgas i bildäck
Gasen nitrogen som används i däck föranleder ett mindre behov av att mäta trycket i däcken jämfört med om man använder sig av vanlig luft. Däremot bör man ändå kontrollera detta för att vara säker på att däcken har rätt lufttryck. Risken för att däcken havererar minskar avsevärt när man använder kvävgas i dem. Man kommer då ifrån den kondensbildning som uppstår vid ett användande av vanlig luft i däcken, vilket uppstår vid stora temperaturskillnader. Detta kan i sin tur leda till att däcket blir för varmt och resultera i ett däckhaveri. Vid användandet av kvävgas förekommer ingen fukt när den har separerats ifrån syret, utan gasen är fullkomligt torr.

Nitrogen i högtryckskompressorer
Denna gas används även i högtryckskompressorer som förekommer inom räddningstjänsten, i samband med dykning, när man spelar paintboll eller vid luftgevärsskytte, Dessa kompressorer arbetar med hjälp av en blandning av kvävgas och syre.

Genom att gå in på http://www.granzow.se/produkter/hogtryckskompressorer/industrikomressorer/verticus-5/ kan man se bilder på samtliga högtryckskompressioner som företaget Granzow säljer. Framförallt inom industrin använder man sig av högtryckskompressorer av märket Verticus, som finns att få i en rad olika storlekar för skilda ändamål.

Man kan enkelt fylla i en intresseanmälan direkt på deras hemsida och på så sätt komma i kontakt med företaget.